Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
  • Przedmioty rozszerzone: matematyka
  • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka
  • Minimalna ilość punktów: 60

  • Nabór elektroniczny
  • Wzór wniosku

Lubisz nowoczesne technologie i chcesz w przyszłości uczestniczyć w ich tworzeniu i wdrażaniu?

Kierunek Technik Programista oprócz kształcenia ogólnego opiera się w kształceniu zawodowym na kilku ważnych obszarach. Pierwszy z nich to nauka języków obcych obejmująca także język obcy zawodowy, który pozwala zapoznać się ze słownictwem stosowanym w branży IT.

Drugi obszar edukacji (pierwsze 2 lata) to nauczenie silnych podstaw programowania i algorytmiki, dobrych praktyk pisania kodu, poznanie zasad programowania funkcyjnego i obiektowego oraz umiejętności krytycznego spojrzenia na ich zalety i wady. Oczywiście ten etap realizuje się poznając konkretne technologie: HTML, CSS, a szczególnie popularne języki programowania np. Javascript, Python, PHP, C++ i Java.

Równolegle na kilku innych przedmiotach uczniowie kierunku Programista kształcą umiejętności pracy z kolekcjami danych: operują bazami danych SQL, komunikują się z sieciowymi API pobierając z nich dane, aby wykorzystać je w swoich dynamicznych aplikacjach webowych, desktopowych i mobilnych. Od klasy 3 pojawiają się przedmioty, które skupiają się na programowaniu desktopowym, mobilnym oraz zaawansowanym programowaniu webowym z użyciem frameworków. Pojawiają się też przedmioty z projektowania i testowania aplikacji.

Innowacja pedagogicza

• security & hacking - "haker bezpieczeństwa"

Zajęcia innowacji „Security & Hacking” mają bardzo szeroką tematykę z racji swojej specyfiki: poznanie budowy systemów operacyjnych na bazie Linux, podstawy działania sieci komputerowych w oparciu o model TCP/IP (symulator Packet Tracer), podstawowe scenariusze ataków hackerskich i metody ich wykrywania (monitorowanie snifferem pakietów). Oprócz tego w sferze programowej uczniowie starają się zabezpieczać swoje programy i skrypty przed znanymi atakami w warstwie aplikacji.

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe

• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
• INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów

• programowanie systemów wbudowanych na bazie mikrokontrolerów (np. Arduino, ESP32) oraz płytek developerskich SBC (np. Raspberry Pi)
• kursy „Programming in C” (CLA, CLP)
• kursy “Programing in C++” (CPA, CPP)
• kurs „Programming in Python” (PCAP)
• Akademii CISCO kursy: „Cybersecurity Essentials” oraz “CCNA Security”

Ciekawe zajęcia i inicjatywy w ramach kierunku kształcenia

• cykliczny udział w corocznych warsztatach Code Week
• warsztaty Giganci Programowania
• konkurs Webmaster Podkarpacki
• warsztaty w ramach współpracy z uczelnią WSiZ i firmą Mobitouch z Rzeszowa

Obecnie w naszej szkole realizowany jest PROJEKT: PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego'' Tytuł projektu: Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach. W ramach projektu, uczniowie technikum będą realizować staże zawodowe w firmach branżowych we Włoszech. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronat renomowanych uczelni

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Partnerzy kierunku

• firma programistyczna Mobitouch z Rzeszowa

Możliwości zatrudnienia

Podjęcie nauki w zawodzie technik programista to inwestycja w przyszłość. Dziś programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów w wielu specjalizacjach: Frontend, Backend lub FullStack Developer, Game Developer, Data Architect itp.

Jeśli zainteresował Cię kierunek? Masz problem z dojazdem, zakwaterowaniem lub mieszkasz daleko, a chcesz uczyć się w naszej szkole? Żaden problem! Rozwiązaniem jest Bursa w której mieszkają, uczą się i wypoczywają nasi uczniowie dla których codzienny dojazd jest bardzo utrudniony, bądź niemożliwy. Bursa (Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych) mieści się 300 m od budynku naszej szkoły.
Kliknij i sprawdź warunki zakwaterowania